skip to Main Content
Architectuurprincipes En Bedrijfsregels

Architectuurprincipes en bedrijfsregels

De bijeenkomsten van het BRPN hebben zich steeds gekenmerkt rondom een thema met een klantpresentatie. We hebben business rules beschouwd in de context van :

  • software requirements;
  • software specificaties;
  • flexibele systemen;
  • architectuur principes.

De Raad van Advies van BRPN, een groep academici en professionals die hun sporen op verschillende terreinen hebben verdiend, heeft ons erop gewezen dat er verwarring bestaat over wat business rules nu eigenlijk zijn. Zij manifesteren zich n.l. op zo veel verschillende manieren. Er was behoefte aan verheldering.

Een workshop en vele e-mails later zijn er drie niveaus van regelbeschrijvingen onderkend. Ze hebben natuurlijk wat met elkaar te maken en het bleek dat deze indeling de nodige verwarring en onduidelijkheid wegneemt. Wij hebben dan ook als bestuur, samen met de Raad van Advies, besloten dit gedachtegoed te verspreiden binnen zowel de business rules als de architectuur communities. Als eerste stap hierin willen wij graag het gevormde gedachtegoed met u delen op het volgende BRPN event. Een theoretische sessie dus, maar met verheldering als resultaat. Prof. Jan Dietz van de TU Delft zal het (voor)woord nemen en de overige leden van de Raad van Advies en het Bestuur zullen hun bijdrage leveren.

  • Datum: 6 december 2007
  • Locatie: Zaltbommel
Back To Top