skip to Main Content
BASEL III Compliance Inrichten Bij ABN AMRO Met OMG?s SBVR Standaard

BASEL III compliance inrichten bij ABN AMRO met OMG?s SBVR standaard

Europese banken zijn sinds enkele jaren gehouden aan het zogenaamde Basel III akkoord, dat bepaalt dat zij moeten aantonen uit prudentie een bepaalde hoeveelheid kapitaal aan te houden. Dit aantonen is in de praktijk een complexe zaak waarbij meerdere afdelingen zijn betrokken en vele berekeningen en speciale terminologie zijn gemoeid. Enkele jaren geleden werd de afdeling COO Risk verantwoordelijk voor het aantonen van deze vorm van ‘compliance’.

In 2014 stelde de afdeling COO Risk van ABN AMRO vast dat zij dit proces wenste te professionaliseren door specificaties eenduidiger, eenvoudiger en traceerbaarder te maken en zo het risico van ‘key man exposure’ (alle kennis in het hoofd van één of enkele specialisten) terug te brengen.

In deze presentatie zal Rob van Haarst eerst kort aandacht besteden aan inhoudelijke keuzen die zijn gemaakt bij het opstellen van de nieuwe specificaties en aan de tooling die daarbij werd ingezet. Margreeth Drijfhout zal de doelstelling en het verloop van dit project toelichten en ingaan op de impact die deze SBVR aanpak had en heeft op projectvoering, op het uitvoerende team, en op de omliggende aandeelhouders.

Reeds aanwezige specificaties werden daartoe omgezet naar een gestandaardiseerd formaat gebaseerd op het metamodel van OMG’s SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Rules) en werden daarin verder aangevuld. Een belangrijk aspect van deze overgang is dat één gestructureerde database een veelheid aan documenten vervangt. Een ander kenmerk is dat bedrijfsregels en definities (van bedrijfstermen) niet gescheiden worden opgesteld, maar juist geheel met elkaar verweven zijn.

Spreker(s)

Margreeth Drijfhout is Project Manager VBR en heeft als taak om de verschillende afdelingen te betrekken bij het bedrijfsbreed inrichten van Basel III compliance. Het blijkt niet alleen een project maar ook een verandertraject te zijn.

Rob van Haarst, Senior Consultant (USoft) is gefascineerd door taal en heeft dan ook een Master Frans en Literatuur. Van literatuur via dans-notities terecht komen bij 3GL-computertalen lijkt een afslag. Zo niet voor Rob die met SBVR’s controlled natural language weer thuis kwam en het eerste echte boek over SBVR schreef: “SBVR made easy”.

Het aantal parkeerplaatsen is beperkt. Geef bij uw aanmelding s.v.p. uw kenteken door voor het reserveren van een parkeerplaats. U moet zich als bezoeker kunnen legitimeren.

  • Datum: 2 juli 2015
  • Programma: 15:30 uur – Ontvangst en registratie
    16:00 uur – Introductie
    16:10 uur – Lezing
    17:30 uur – Borrel
  • Locatie: ABN AMRO gebouw, Foppingadreef 22, 1102 BS Amsterdam verdieping
  • Sponsor:  ABN AMRO
Back To Top