skip to Main Content
Business Engineering In De Praktijk Van ELQ

Business Engineering in de praktijk van ELQ

Hoe is ELQ erin geslaagd om snel te penetreren in de Nederlandse markt voor risicovolle hypotheken en om haar business snel aan te blijven passen aan het groeiende inzicht in de (nieuwe) markt en aan de wijzigingen daarin? Er is sprake van ongebruikelijke wendbaarheid in de praktijk zowel wat betreft de bedrijfsvoering en het risicobeleid als wat betreft de business applicaties. Met de nog steeds alom gebruikelijke software engineering aanpak voor implementatie van business logica was dit onmogelijk geweest.

Presentatie door Lothar Kleinhaarhuis van ELQ i.s.m. Leo Hermans van Everest.

  • Datum: 10 april 2008
  • Locatie: Nieuwegein
Back To Top