skip to Main Content
Business Rule Management Bij UWV

Business Rule Management bij UWV

Samenvatting

Binnen het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is er nu een geavanceerde toepassing in ontwikkeling die gedemonstreerd zal worden: de nieuwe e-Aanvraag WW die gerealiseerd wordt met behulp van de Business Rule Engine ODM (Operational Decision Manager) van IBM.

Na een traject van management overtuigen, Europese aanbestedingen, ontwikkelen en opnieuw aanbesteden heeft in 2010 een eerste pilot plaats gevonden met een BRMS en is in 2012 begonnen met het opstellen van bedrijfsregels ‘WW bij ontslag’ volgens de richtlijnen RuleSpeak. 

In een door bedrijfsregels gestuurde vraag-en-antwoord-dialoog vult de klant de noodzakelijke gegevens voor de aanvraag in, als aanvulling op gegevens van de klant die al bij UWV bekend zijn. Daarbij worden alleen gegevens uitgevraagd die voor het nemen van de beslissing over de aanvraag (bepalen recht, duur en hoogte WW-uitkering) nodig zijn, de gegevens die de bedrijfsregels nodig hebben. Tijdens het indienen van de aanvraag, in de dialoog, vindt direct dat bepalen van recht, duur en hoogte plaats voor zover de gegevens daarvoor beschikbaar zijn. Het streven is dat na het indienen van de digitale aanvraag door de klant direct een beslissing kan worden genomen, inclusief het tonen van een concept beslissing aan de klant.

Na een schets van het traject dat UWV doorloopt op BRM gebied, vanaf de eerste pilot met een BRMS, wordt een live demonstratie gegeven waarin de werking wordt getoond van de regelgestuurde vraag-en-antwoord dialoog voor het aanvragen van een uitkering WW én hoe snel we met deze BRMS wijzigingen kunnen doorvoeren in het formulier.

Sprekers

Bert Post is UWV coördinator BRM, heeft aan de wieg gestaan van de eerste BRM stappen die bij UWV werden gezet in het domein WW en ziet nu de beoogde olievlekwerking ontstaan naar andere domeinen en faciliteert dat proces.

Laurence van Drongelen is product owner van de eerste toepassing die op basis van bedrijfsregels en inzet van ODM wordt gerealiseerd: de nieuwe e-Aanvraag WW.

Karin Sneep is ODM-regelauteur binnen het ODM-team van regelauteurs, en is vanaf het begin betrokken bij het project.

Locatie

UWV ontvangt ons op hun hoofdkantoor in Amsterdam, direct naast station Amsterdam-Sloterdijk. La Guardiaweg 1, Toren D. Bij het station is ook voldoende parkeergelegenhed.

Datum: 18 februari 2020
Tijdstip ontvangst vanaf 15.30, aanvang 16:00

Back To Top