skip to Main Content
CIZ Indicatiestelling Huishoudelijke Verzorging

CIZ Indicatiestelling huishoudelijke verzorging

Hierbij nodig ik u van harte uit om te komen luisteren naar de ervaringen met de business rules aanpak van het Centrum Indicatiestelling Zorg. CiZ beoordeelt of en in welke mate invaliden, gehandicapten en ouderen in aanmerking komen voor professionele zorg en/of voorzieningen in het kader van zowel AWBZ als WMO. Zie onderstaande abstract voor meer details. De presentatie zal worden gegeven door Thea Leeuwangh, beleidsadviseur beslisbomen bij CiZ en door Robin Adams, projectleider en senior business engineer bij Everest.

  • Datum: 15 maart 2007
Back To Top