skip to Main Content
Compliance En Bedrijfsregels

Compliance en bedrijfsregels

The Science of Compliance door Henriette Gelinck.

Henriette Gelinck is specialist op het gebied van Juridische compliance. Zij heeft haar ervaringen van de afgelopen jaren onlangs verwoord in haar boek ‘The Science of Compliance’. Compliance wordt vaak in één adem genoemd met handhaving van wet- en regelgeving. In het boek verkent zij de tegenstelling tussen een strenge handhavingstraditie (regels zijn regels) en de wens van overheid en bedrijfsleven om in een continue verbeter cyclus beter tegemoet te komen aan de wensen van afnemers en leveranciers. Henriette Gelinck zal aangeven wat business rules management voor u kan betekenen om een brug te slaan tussen deze twee uitersten.

  • Datum: 20 september 2007
  • Locatie:  Nieuwegein
Back To Top