skip to Main Content
Customer Due Diligence Implementatie Rabobank

Customer Due Diligence implementatie Rabobank

De Rabobank moet net als alle andere financiële instellingen voldoen aan de Wwft: de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme. Op basis van de wet en de richtlijnen van De Nederlandse Bank (DNB) wordt beleid uitgevoerd om risico’s van witwassen, corruptie en overtredingen van de internationale sanctieverdragen zoveel mogelijk te beperken. Daartoe zijn de banken verplicht om hun klanten te onderzoeken alvorens ‘Wwft-plichtige’ producten te kunnen aanbieden en bij hoge risico’s maatregelen te treffen ter voorkoming van potentiële illegale activiteiten. Alle activiteiten die de banken ontplooien om hier gevolg aan te geven vallen onder de noemer Customer Due Diligence en staan momenteel hoog op de agenda van iedere bank.Het zal niemand ontgaan zijn dat verschillende banken in binnen- en buitenland flinke sancties opgelegd hebben gekregen vanwege non-compliance, om nog maar te zwijgen over het verlies aan klanten dat dat tot gevolg heeft gehad. 

Rabobank - lezing Business Rules Platform Nederland

Risico’s bestaan er op allerlei terreinen, zoals geografisch (sanctielanden), aard van producten, aard van activiteiten, etc. Bij de Rabobank worden op al deze terreinen gegevens van de klant ingewonnen welke door een regelgebaseerd systeem worden geëvalueerd om tot een risicobeoordeling te komen op basis van een door de Rabobank ontwikkeld risicomodel. Dit regelgebaseerd systeem is onderdeel van een bredere architectuur voor het monitoren en beheren van klantrisico. Met deze implementatie is Rabobank winnaar geworden van een Business Rules Excellence Award 2018.

Marten Schokking neemt u mee in de evolutie van een schaalbare, beheerbare en transparante oplossing en zal laten zien hoe met de huidige architectuur de Rabobank in staat wordt gesteld om snel en consistent beleidswijzigingen door te voeren over meerdere kanalen, miljoenen klanten te monitoren en de operationele impact van beleidswijzigingen te voorspellen..

Spreker: Marten Schokking – business analist Rabobank

Marten Schokking is business analist bij de Rabobank, onderdeel Klantprocessen, en is sinds 2013 betrokken bij de analyse, specificatie, bouw en implementatie van alle systemen rond klantprocessen, waaronder Siebel-implementaties, maar in het bijzonder de regelgebaseerde systemen ten behoeve van tax reporting (CRS/FATCA) en customer due diligence (WWFT).

Wanneer, waar & sponsor

  • Datum: 22 november 2018
  • Programma: –
Back To Top