skip to Main Content
De Landelijke Regelaanpak Voor Verkeersmanagement

De landelijke regelaanpak voor verkeersmanagement

De wegbeheerders in Nederland hebben enige jaren geleden de opdracht gekregen om samen te werken en het volledige wegennet optimaal te benutten. Dat is gemakkelijker als je allemaal dezelfde taal spreekt en standaardiseert wat je wanneer doet. Zo begon de ontwikkeling van een nieuwe methode voor verkeersmanagement met de gezamenlijke wegbeheerders in Nederland. Deze nieuwe methode is gebaseerd op gestandaardiseerde regels, in de vorm van beslistabellen, die bepalen welke maatregelen de wegbeheerders kunnen inzetten om files te voorkomen of te verminderen.

We zullen uitleggen op welke wijze de nieuwe methode de bestaande flowcharts in de werkinstructies vervangt. De directe relatie tussen beleid en uitvoering zorgt ervoor dat we sneller en beter reageren op ongewenste verkeerssituaties.

Sprekers

Alex Smienk, adviseur VWM Rijkswaterstaat, namens het Landelijk Verkeersmanagement Beraad

Silvie Spreeuwenberg, specialist bedrijfsregels, auteur van de module LRA (landelijke regelaanpak

Zie ook..

..deze kennispagina over de landelijke regelaanpak

Back To Top