skip to Main Content
Deciding For Excellence

Deciding for Excellence

Presentatie van een business case van het CAK en Be Informed

Paul Kalis presenteert de case van het CAK

Op 1 januari 2009 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in werking getreden. De wet vervangt de belastingaftrek buitengewone uitgaven voor meerkosten ten gevolge van chronische ziekte of handicap.

Het CAK is aangewezen als uitvoerder van de uit deze wet voortkomende tegemoetkomingsregeling. De uitvoering van de WTCG kent de nodige uitdagingen. Zo is de WTCG is een regeling met een grote maatschappelijke impact. Er bestaat nog discussie over de afbakening van de wet hetgeen leidt tot aanpassingen in wet- en regelgeving terwijl de bouw van systemen al is gestart. Voor de uitvoering van de WTCG volumes moet het CAK gebruik kunnen maken van een robuuste maar ook flexibele ICT oplossing, geschikt voor op korte termijn veranderende regelgeving die meerdere partijen raakt.

Deze benodigde ICT oplossing wordt mede door Be Informed gerealiseerd. Be Informed is een onafhankelijke softwareleverancier gespecialiseerd in oplossingen voor complexe en kennisintensieve bedrijfsvoering. Zij wil bedrijven in staat stellen snel te reageren op veranderingen in de omgeving variërend van veranderende klantwensen of technologische ontwikkelingen tot de noodzaak om snel complexe wet- en regelgeving te implementeren.

Sprekers

Paul Kalis          Projectmanager WTCG bij het CAK
Jan Verbeek      CTO Be Informed 

 • Datum: 4 maart 2009
 • Programma: 15:30 ontvangst met koffie
  16:00 start presentatie
  17:30 borrel
  19:00 sluiting
 • Sponsor: Be Informed steunt met plezier locatie en borrel van dit evenement.
  www.beinformed.nl
Back To Top