skip to Main Content
Ervaringen Sociale Verzekeringsbank Met The Decision Model En DMN

Ervaringen Sociale Verzekeringsbank met The Decision Model en DMN

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft al enige jaren ervaring op het gebied van BRM. De invoering van business rules management / decision management is al jaren een van de architectuurprioriteiten. De inbedding van BRM in de ontwikkelmethodiek gaat via een bochtige weg in kleine stappen. Door de jaren heen is de SVB gewisseld van notatiewijze en tool. Van RuleSpeak met gebruikmaking van RuleXpress, naar Logische Regelmodellen geformuleerd in niet-ingeperkte natuurlijk taal met gebruikmaking van Word, naar The Decision Model met gebruikmaking van BiZZdesigner. De SVB wil haar ervaring met deze notatiewijzen en tools delen. Menno Gmelig Meijling houdt een korte inleiding. Daarin staat hij stil bij de zoektocht afgelopen jaren naar een effectieve invoering van BRM. De doelen van het bedrijf zijn nog steeds hetzelfde, maar de manier waarop BRM wordt toegepast is met de jaren veranderd. De presentatie wordt gegeven door Miranda Lintermans. Daarin vertelt zij over de verschillende notatiewijzen en tools die de SVB de afgelopen jaren heeft gebruikt. Vervolgens zal zij dieper ingaan op de The Decision Model en BiZZdesigner, de notatiewijze en tool die de SVB sinds dit jaar gebruikt.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• De doelen van de SVB bij een implementatie-onafhankelijk regelmodel
• De zoektocht naar invoering van BRM bij de SVB
• Schets van Rulemanagement bij de SVB
• Ervaringen met notatiewijzen en tools
• Beslismodellering in TDM
• Kwaliteitsborging
• Implementatie: van beslismodel tot wizard
• Lessons Learned

Spreker(s)

Menno Gmelig Meijling is lead architect bij de SVB. Het architectuurteam van de SVB is vanaf het begin wegbereider van business rules management / decision management. Menno Gmelig Meijling heeft een master-titel in IT Architecture. Hij heeft eerder gewerkt bij de gemeenten Haarlem en Amsterdam en een webontwikkelbureau. Hij is trekker van een samenwerking tussen SVB, UWV, DUO, Belastingdienst en IND: het expertisecentrum BRM.

Miranda Lintermans is sinds 2013 bedrijfsregelcoördinator bij de SVB. In die hoedanigheid behoudt zij het overzicht over de beslismodellen en is zij verantwoordelijk voor ontwerpkeuzen en de kwaliteit van de beslismodellen. Miranda Lintermans was van 2009 tot 2013 als jurist betrokken bij de validatie van bedrijfsregels. BRM is een vakgebied waarin zij haar master Nederlands recht en haar bachelor of arts in de Wijsbegeerte kan combineren.

 • Datum: 24 november 2015
 • Programma: 15:30 Ontvangst
  16:00 Introductie
  16:10 Lezing
  17:30 Borrel
 • Locatie: SVB Utrecht
  Graadt van Roggenweg 400
 • Sponsor: Sociale Verzekeringsbank
Back To Top