skip to Main Content
Geen Files Maar Regels

Geen files maar regels

Image result for Rijkswaterstaat png

Rijkswaterstaat voert diverse projecten uit om de doorstroming op het

Nederlandse wegennet te verbeteren. De laatste rapportages hierover laten ook zien dat deze projecten effect sorteren.  Uiteraard betreft het hier geen ‘business rules’ project. Nee, de projecten gaan over het meten van verkeer, het berekenen van verkeersprestatie, samenwerking tussen wegbeheerders etc. Toch zijn er veel regels die ook eenduidig beschreven moeten worden. We zullen kort een aantal projecten en onderwerpen in dit domein toelichten en voorbeelden geven van de regels die in dat domein spelen.

Doel van deze sessie is om te laten zien dat regels in ieder domein aanwezig zijn, vaak ook waar je ze niet in eerste instantie verwacht en dat toepassing van de business rules aanpak dan ook mogelijk is. Met andere woorden: je wordt geïnspireerd om de business rules aanpak ook toe te passen buiten het domein van administratieve afhandeling en dossier beoordeling.

 De domeinen die wij bespreken zijn:

  • signalering met beperkingsregels
  • kwaliteitsindicatoren met classificatie regels en beslissingstabellen
  • storingenbeheer met bepalen prioriteitsvolgorde
  • prestatieindicatoren met rekenregels
  • verkeersmanagement met gedragsregels

 Van ieder domein is een specialist aanwezig.

Sprekers

Silvie Spreeuwenberg (LibRT), Kin Fai Chan (RWS), Frans Griens (RWS), Marcel Schoemakers (Bureauonderweg), Rob Schuurbiers (eFlowe)

  • Datum: 17 april 2014
  • Locatie: Testcentrum verkeerssystemen Rijkswaterstaat
    Kluyverweg 14, Delft
Back To Top