skip to Main Content
Hoe De IND Stap Voor Stap, Zin Voor Zin, Diensten Afleidt Van Wettelijke Bronnen

Hoe de IND stap voor stap, zin voor zin, diensten afleidt van wettelijke bronnen

De IND heeft een lange historie met bedrijfsregels. Rond 2000 werd begonnen met het ontwikkelen van beslisondersteunende systemen. Vanaf 2007 werd het regelgestuurde informatiesysteem INDiGO ontwikkeld. INDiGO en de methode waarmee bij de ontwikkeling van INDiGO wet- en regelgeving werd geanalyseerd, zijn eerder gepresenteerd bij het BRPN.

INDiGO is inmiddels al enige jaren in productie. Het systeem werkt goed, maar de oorspronkelijke doelstelling om wetswijzigingen binnen enkele dagen te kunnen implementeren is (nog) niet gerealiseerd. Ervaring heeft de IND geleerd dat betere herleidbaarheid van bedrijfsregels naar wetsbronnen een voorwaarde is om een volgende stap te kunnen zetten. Essentieel daarbij is dat de kennismodellen direct door juristen en beleidsadviseurs kunnen worden gevalideerd. Aan een oplossing voor dit vraagstuk wordt gewerkt in samenwerking met andere uitvoeringsorganisaties, wetenschap en bedrijfsleven.

De ambitie van de IND is om het resultaat van een wetsanalyse te gebruiken voor de specificaties voor software EN dienstverlening EN opleiding. De hoofdletters in de koppelwoorden zijn bewust gekozen: dat blijkt immers niet evident.

De nieuwe methode moet geschikt zijn om te kunnen bepalen welke wettelijke bronnen relevant zijn voor het specificeren van een dienst, en de betekenis van deze regelset eenduidig en herleidbaar om kunnen zetten in gestructureerde regels. De methode is leverancieronafhankelijk en zal publiek beschikbaar komen voor andere overheden en het bedrijfsleven. De presentatie geeft een overzicht van de resultaten tot nu toe.

Spreker

Robert Doesburg werkt bij de IND sinds november 2005. Na 10 jaar bij het organisatieadviesbureau Andersson Elffers Felix begon hij bij de IND bij de start van het verbeteringsprogramma ‘IND bij de Tijd’. Aanleiding voor dit programma was een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer. Robert is vanaf de start betrokken geweest bij de ontwikkeling van het regelgestuurde informatiesysteem INDiGO dat de IND vanaf 2007 heeft ontwikkeld. Hij werkte daarbij aan projecten op het gebied van dienstverlening, opleiding, gebruikersondersteuning, documentatie en kennisoverdracht. Vanaf 2012 werkt hij met onder meer de Universiteit van Amsterdam en de Belastingdienst aan een methode om dienstverlening herleidbaar te maken naar wetsbronnen. Robert is opgeleid als chemicus.

  • Datum: 27 mei 2015
  • Locatie: Universiteit van Amsterdam
    Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
    Science Park 904
    1098 XH Amsterdam
  • Sponsor: Universiteit van Amsterdam, Leibniz Center for Law
  • Referentie: Artikel van Robert Doesburg naar aanleiding van de proeffase: First steps towards a formal analysis of law, 2015, R.van Doesburg, T. van Engers.
Back To Top