skip to Main Content
Omgevingswet 2021

Omgevingswet 2021

In 2021 is het zover. Dan treedt de Omgevingswet in werking. Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Daarom wordt een digitaal stelsel voor de Omgevingswet ontwikkeld. Alle digitale informatie is straks op een plek te vinden: in het nieuwe Omgevingsloket. Via dit loket kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel zien wat mag in de fysieke leefomgeving. Heel veel partijen werken samen om het loket en het digitale stelsel erachter te ontwikkelen. 

Aanpak waterschappen Omgevingswet 2021 - Lezing BRPN

Eén van de gebruikerstoepassingen van het nieuwe Omgevingsloket zijn vragenbomen. Met een vragenboom krijgt een gebruiker via een vraag-antwoord spel concreet antwoord op de vraag: ‘Mag ik hier (op deze locatie) mijn initiatief starten of heb ik daar bijvoorbeeld een vergunning voor nodig?’. Om deze vragenbomen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten werken, moeten de juridische regels over de fysieke leefomgeving vertaald worden naar ’toepasbare regels’. Toepasbare regels zetten de gebruiker en zijn activiteiten centraal. Juridische regels zetten meer het (lokale) beleid centraal. Zodra de wet in werking treedt, op 1 januari 2021, zullen er vragenbomen voor de meest aangevraagde activiteiten beschikbaar zijn.

Tijdens de bijeenkomst wordt na een korte algemene inleiding over het Digitaal stelsel nader ingegaan op het maken en aanleveren van toepasbare regels. Centraal staat de functionele classificatie die door Waterschappen gebruikt wordt voor zowel het opstellen van de waterschapsverordening als ook voor het maken van de toepasbare regels. Met een demo laat het Waterschap Delfland zien hoe zij nu omgaan met toepasbare regels. Aansluitend wordt aandacht besteed hoe het DSO omgaat met volgens de nieuwe en op DMN gebaseerde Standaard toepasbare regels aangeleverde toepasbare regels en hoe deze worden uitgevoerd in de Drools executieomgeving.

Sprekers

Joyce de Jong (product manager DSO), Izakjan Dekker (business liason manager waterschappen), demo door Gijs Woldrink (beleidsmedewerker waterkeringen, Hoogheemraadschap van Delfland) en Vincent van Dijk (product owner Toepasbare regels).

Informatiebronnen

Wanneer, waar & sponsor

  • Datum: 10 april 2018
  • Programma: ontvangst 15:30 – start lezing 16:00 – borrel 17:30
  • Locatie: Berkeley Bridge, Zuidpoolsingel 12, 2408 ZE Alphen aan den Rijn
  • Sponsor:
Back To Top