skip to Main Content
Open Source Voor Business Rules

Open source voor business rules

Data kwaliteit met Business Rules

Het Europees Octrooibureau heeft een master database waarin octrooi-bibliografische gegevens worden opgeslagen. De business rules die moeten zorgen voor de juiste formattering en standaardisering van de gegevens zijn momenteel veelal hardgecodeerd in Cobol, en liggen verspreid over het mainframe. Deze vele honderden business rules worden regelmatig gewijzigd. Niet alleen leidt de huidige situatie tot een grote hoeveelheid ongeautomatiseerd correctiewerk, ook het onderhoud aan de programma’s vraagt de voortdurende beschikbaarheid van gespecialiseerde programmeurs. In wezen gaat het steeds om het thema Data Kwaliteit. Het Europees Octrooibureau heeft gekozen voor een Business Rules benadering van dit probleem. In de presentatie wordt nadere informatie gegeven over de achtergrond van de problematiek, en wordt tevens uitgelegd hoe en waarom het Open Source product OpenRules is ingezet in de ontwikkeling van een flexibel systeem.

Spreker

Rex Bosma is manager van de afdeling Data Flow Operations van het Europees Octrooibureau EOB, en project manager van een van de eerste Business Rules projecten bij het EOB.

  • Datum: 16 Juni 2009
  • Programma: 15.30 uur ontvangst met koffie, 16:00 start presentatie, 17:30 borrel ter afsluiting
  • Locatie:  Nieuwegein, NBC
Back To Top