skip to Main Content

Business Rules Platform Nederland

Business Rules Platform Nederland is een vereniging. Samen met sponsoren onderhoudt zij deze website en verzorgt zij 5 lezingen per jaar.

LinkedIn-groep – bijna 700 leden
De BRPN-website – jaarlijks ruim 4000 unieke bezoekers en groeiende
Leden mailingen – zo’n 350 abonnees
Betalende leden: rond de 100
Sponsoren: 5

Bestuur in 2006 - oprichting BRPN

De eerste bestuursformatie van het BRPN in 2006. V.l.n.r. Frans Razoux Schultz, Frits Bussemakers, Leo Hermans, Silvie Spreeuwenberg, Jan Veldsink, Hans Kamphuis

Wat zijn business rules?

Business rules leggen gedragsbeperking op aan werknemers in een bedrijf. Iedereen binnen het bedrijf moet zich aan de business rules houden, het is niet iets vrijblijvends. De business rules kunnen betrekking hebben op mensen, zoals ‘je mag de maximum snelheid niet overtreden’. Ook hebben de business rules betrekking hebben op informatie, zoals ‘hoe het inkomen berekend wordt’.
Veel organisaties willen de naleving van business rules automatiseren. In het proces dat voorafgaat aan automatiseren, is het van zeer groot belang dat de business rules duidelijk zijn.

Wat is Business Rules Management?

Business Rules Management (BRM) heeft betrekking op het expliciet en daarmee beheersbaar maken van business ruless. Dit heeft ten eerste als doel dat een bedrijf zeker is dat de medewerkers de business rules daadwerkelijk toepassen in de bedrijfspraktijk. Ten tweede is een bedrijf zeker dat de geautomatiseerde systemen de business rules juist hanteren in de bedrijfspraktijk.
Met het expliciet en beheersbaar maken legt BRM tevens de basis voor een effectieve verantwoording naar buiten. Bovendien levert BRM een belangrijke bijdrage aan de benodigde wendbaarheid en flexibiliteit van een bedrijf. Lees het Business Rules Manifest voor een goede basis.

Ambities - Wat doet Business Rules Platform Nederland?

Business Rules Platform Nederland verzorgt hét platform voor de uitwisseling van kennis en praktijkervaringen. Hiermeer verschaft BRPN helderheid in wat business rules management is en wat je ermee kunt bereiken.
BRPN wil de vaagheid omtrent business rules in de markt wegnemen door het verschaffen van een eenduidig begrippenkader. Om dit te bereiken, organiseren we lezingen en evenementen over business rules. Op de lezingen is er een objectieve uitwisseling van kennis en ervaring tussen gebruikers, leveranciers en wetenschap.
Op de site onderhoud BRPN een grote bibliotheek waarin alle gehouden lezingen sinds 2006 zijn gedocumenteerd. Hierin staat ten minste een samenvatting van de lezing, een profiel van de spreker en eventueel de PowerPoint-presentatie en links naar relevante literatuur. De relevantie van de bibliotheek is een belangrijke reden tot het groeiende aantal unieke webbezoekers.

Geschiedenis

Silvie Spreeuwenberg richtte in 2006 het Business Rules Platform Nederland op. Het eerste geformeerde bestuur – zie de formatiefoto bovenaan deze pagina – was het er over eens dat bedrijven er behoefte aan hadden om informatie uit te wisselen over ervaringen met business rules projecten. Daarom inspireerde het bestuur de opzet van het platform op het BPM-forum, nu Process Camp, en Nationaal Architectuur Forum (NAF).
De onderwerpen die het platform sinds de oprichting bespreken zijn uiteraard aan evolutie onderhevig. Ging het in de begintijd veel over rule engines en het standaardiseren van regeltalen, nu gaat het vooral over integratie met devops, ketenpartners en machinelearning. Het een en ander is voortgekomen uit Artificial Intelligence onderzoek.

Het bestuur is innovatief en bij de tijd. Zij zoekt altijd naar vernieuwing en verjonging rond het thema regels, dat – naar verluidt – ouder is dan de weg naar Rome.

Het bestuur

Diverse vakgebieden zijn vertegenwoordigd in het bestuur van Business Rules Platform Nederland.  Samen hebben de 7 bestuursleden voldoende kennis in huis over de theoretische grondslag van business rules en de toepassing van business rules in de praktijk. Ook kennen de bestuursleden de tools die de business rules experts in de praktijk gebruiken.
Bestuursleden zijn aangesteld op persoonlijke titel, niet als vertegenwoordiging van de organisatie waar ze werken.

Silvie Spreeuwenberg - voorzitter bestuur BRPN

Silvie Spreeuwenberg – voorzitter

Specialist in Artificial Intelligence, authority in business rules en spreker
Marwin van Overschot - bestuurslid BRPN

Marwim van Overschot

Enterprise decision management consultant en internationaal geaccrediteerd trainer voor beslismodellering en beslismanagement
Jeroen Kraan

Jeroen Kraan

Business analist
Vincent van Dijk

Vincent van Dijk

Consultant legal analysis, decision management, business rules and rule governance
Martijn Tromm - bestuurslid BRPN

Martijn Tromm

Consulting technical manager en rule architect
Charlotte Bouvy - bestuurslid BRPN

Charlotte Bouvy

Business rule management specialist en business architect

Archifact - Sponsor BRPN
Logo Berkeley Bridge
Loho Blueriq
Logo Rule Management - Sponsor BRPN
Back To Top