skip to Main Content
Resultaten Expertise Groep BRM Over Bedrijfsregels Bij Uitvoeringsinstellingen

Resultaten expertise groep BRM over bedrijfsregels bij uitvoeringsinstellingen

Het werk van de uitvoeringsorganisaties van de overheid wordt gereguleerd door de wet. Alle producten en diensten die ze leveren moeten voldoen aan wettelijke voorwaarden. Het doel daarvan is het inperken van de macht van de overheid en het zorgen voor gelijke behandeling van alle burgers. In de Expertisegroep BRM bespreken de Belastingdienst, DUO, IND, SVB en UWV hun ervaringen met het gebruik van Business Rules Management. 

De expertisegroep heeft het afgelopen jaar een Living lab project uitgevoerd met de Hogeschool Utrecht. De sprekers zullen terugblikken op deze samenwerking en de volgende onderwerpen aan bod laten komen:

  • de overeenkomsten en verschillen tussen de deelnemende organisaties
  • de voornaamste leerpunten van het afgelopen jaar
  • de meerwaarde van het werken met business rules voor de overheid
  • samenwerking met marktpartijen.

Tot slot wordt de agenda van de Expertisegroep BRM voor 2016 gepresenteerd.

Spreker(s)

Robert van Doesburg (IND) en Martijn Zoet (Zuyd Hogeschool)

Back To Top