skip to Main Content
Risico-gebaseerd Inrichten Van Bedrijfsfuncties Met Bedrijfsregels

Risico-gebaseerd inrichten van bedrijfsfuncties met bedrijfsregels

Presentatie van Rieks Joosten te TNO Delft

De samenleving verandert in rap tempo en daarop zullen organisaties zich moeten aanpassen om te overleven. Binnen TNO wordt dan ook onderzoek gedaan naar methoden die organisaties daarbij zouden kunnen gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn het inrichten van bedrijfsprocessen die helemaal zijn gebaseerd op bedrijfsregels, en wel zodanig dat vanuit deze bedrijfsregels de bijbehorende geautomatiseerde ondersteuning kan worden gespecificeerd (dat laatste maakt gebruik van onderzoek aan de Open Universiteit).

In de presentatie wordt

1) een werkwijze gepresenteerd die naar verwachting resulteert in de verzameling van bedrijfsregels waaraan het werk in een gegeven proces zich moet houden.

2) toegelicht dat deze werkwijze ook gebruikt kan worden om deze verzameling van bedrijfsregels up-to-date te houden.

3) aangegeven hoe dit bijdraagt aan governance, compliance, transparantie, flexibiliteit en robuustheid.

Spreker

Rieks Joosten heeft ongeveer 15 jaar gewerkt op het gebied van real-time en embedded software en aan architectuur en algoritmen van high-end crypto-chips. In 1999 is hij overgestapt naar de security groep binnen KPN Research, waar hij kennis maakte met (grote) netwerken, middleware, processen en beleid. In die tijd begon ook zijn enthousiasme voor het werken met bedrijfsregels. Rieks heeft inmiddels (samen met broer Stef) een jaar of 10 ervaring in het opstellen van regels met relatie algebra (of predicaten logica). Toen in 2003 KPN Research overgenomen werd door TNO heeft hij dit werk voortgezet en een lab opgezet waarin onderzoek plaatsvindt op het gebied van business policies, processen en ondersteunende IT, waarbij de nadruk ligt op de integriteit daarvan: dat gedaan wordt wat er gespecificeerd is en niets meer dan dat.

  • Datum: 23 juni 2011
  • Locatie:  TNO Delft Brassersplein
Back To Top