skip to Main Content
Testen Van Bedrijfsregels

Testen van bedrijfsregels

Een themabijeenkomst met een panel van drie testexperts: Ed Brandt (Refis), Ben Visser (Sogeti) en Ed Hilkman (Oelan).

testbeeld.png

Wanneer testers vanuit een modelgebaseerde aanpak of bijvoorbeeld vanuit Tmap te maken krijgen met een regelmodel, ontstaan er meteen interessante discussies en vragen:

 • Is het nog wel nodig om met een modelgebaseerde testaanpak aan te slag te gaan als het testobject niet een stuk black-box software is, maar een expliciete representatie van business logica?
 • Hoef je minder te testen als de bedrijfsregels al door domeindeskundigen gevalideerd zijn?
 • Hoe bouw je een goede testbasis: test je elke regel, alleen de uiteindelijke beslissing, of ook de tussenresultaten?
 • En mag je voor het automatisch genereren van testgevallen (inclusief verwachte waarde) het regelmodel zelf gebruiken? Het is immers ook het te testen object.
 • Kun je ook je regels afleiden uit je testgevallen?

We merken dat juist de meest ervaren testconsultants tot nieuwe inzichten komen bij het testen van executeerbare regelmodellen. Ook in onze BRPN groep op LinkedIn op de discussiepagina blijkt dat testen een hot topic is.

Op de volgende bijeenkomst van het BRPN zullen drie testexperts, na een inleiding van Silvie Spreeuwenberg over verificatie en validatie, hun ervaringen met het testen van regels met ons delen. Ze geven eerst elk een korte presentatie. Vervolgens zullen de testexperts als panel met het publiek verder discussiëren, om gezamenlijk te komen tot aanbevelingen vanuit de testdiscipline voor de bedrijfsregelcommunity. De moderator is oud-BRPN-bestuurslid Alcedo Coenen. 

Stellingen

 1. Van een regelmodel hoeven alleen de eindresultaten getest te worden.
 2. Voor het testen van regels maakt het niet uit of ze in Java gecodeerd zijn of in een rule engine.
 3. De regelaanpak vermindert het aantal fouten.
 4. Aan het opstellen van een goed dekkende testset ben je evenveel tijd kwijt als aan het opstellen van de regels zelf.
 • Datum: 9 december 2014
 • Locatie:  Jaarbeurs Beatrixgebouw, Utrecht
Back To Top