skip to Main Content
The Decision Model

The Decision Model

Het boek ‘The Decision Model’ heeft het afgelopen jaar voor enige beroering gezorgd in het vakgebied. Een goede reden om de auteurs, Barbara von Halle en Larry Goldberg, uit te nodigen voor een lezing aan de leden van het Business Rules Platform Nederland.

The Decision Model probeert de aansluiting tussen de wereld van bedrijfsregels en die van de automatisering te verbeteren door het aanbrengen van structuur en principes. De auteurs vergelijken hun concept met de betekenis van een Relationeel Model voor gegevens.

De focus op beslissingen zorgt er ook voor dat The Decision Model gemakkelijk aansluiting vindt bij de notie van activiteiten in een proces (BPM) en bij services in een architectuur (SOA). Hierdoor speelt deze ontwikkeling een belangrijke rol bij de acceptatie van de business rules aanpak in mainstream IT development.

Deze ontwikkeling heeft momentum gecreëerd voor een nieuwe standaard bij het OMG. In navolging van de eerdere standaardisatie in het vakgebied (SBVR en PRR) wordt er momenteel gewerkt aan een Decision Model Notatie (DMN) standaard. Hierin spelen beslissingstabellen een belangrijke rol want deze zijn het uitgangspunt voor het beschrijven van de beslislogica in The Decision Model.

Wij hebben voor u een pagina gemaakt met verschillende links naar informatie over Larry Goldberg en The Decision Model:

The Decision Model

Het boek The Decision Model (2009) heeft het afgelopen jaar voor enige beroering gezorgd in het vakgebied. De reuring en adoptiesnelheid van de methodiek heeft beide auteurs positief verrast  (Barbare von Halle, 2010). Maar wat is nu eigenlijk The Decision Model? Waar komt het vandaan? En wat zijn de ervaringen met het model?

“The Decision Model brings to the world of business rules a well-defined structure based on the inherent nature of logic, extended with integrity and normalization principles….. Capturing business logic, from conditions to conclusions, and refining it until it is atomic, precise, unambiguous, and aligned with business objectives is what the Decision Model and its principles are all about.” (von Halle and Goldberg, 2009). De laatste van de twee zinnen beschrijft dat The Decision Model (TDM) wordt gebruikt om bedrijfslogica in termen van condities en conclusies te beschrijven. Maar dit kan niet bepaald uniek genoemd worden. Beslistabellen, beslisbomen, score cards en RuleSpeak worden hiervoor ook dagelijkse ingezet. De kracht van TDM zit hem dan ook niet in het definiëren en formuleren van bedrijfslogica maar in het structuren en beheren hiervan (von Halle and Goldberg, 2009).

Structureren en beheren, de twee kernwoorden van TDM. Maar hoe zorgt het model en de onderliggende methodiek voor structuur en aanvullend beheersbaarheid? De procedure is gebaseerd op drie normalisatievormen en vijftien principes. Het voert te ver om hier elk van de principes en normalisatievormen in detail te bespreken, maar in het kort zullen we de methodiek aan de hand van het voorbeeld weergegeven in figuur 1 beschrijven.Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar:

How to Recognize, Classify, and Validate Common Logic Structures

The Decision Model: Breaking Barriers in Real-World Projects

The Decision Model #1: Linking Business Leaders and Technology

example_decisionmodel.jpg

Een Decision Model bestaat uit ‘regelfamilies’ (groene blokken) die de logica van een beslissing beschrijven. De beslissing zelf, in dit voorbeeld “determine policy renewal method” wordt weergegeven door middel van een blauwe achthoek. Het diagram representeert de structuur van de te nemen beslissing maar niet de onderliggende logica/bedrijfsregels. De logica of bedrijfsregels kunnen in elke gewenste taal worden uitgeschreven. In het voorbeeld is de bedrijfslogica verdeeld over zes conclusies met de daarbij behorende condities. Deze opbouw is het resultaat van de voorgedefinieerde principes en normalisatie vormen. De normalisatievormen schrijven voor dat er per beslissing maar één conclusie gedefinieerd mag worden en dat de conclusie volledig afhankelijk dient te zijn van de onderliggende condities. Om dit daadwerkelijk te realiseren worden er drie stappen uitgevoerd.

Tijdens de eerste stap wordt er voor gezorgd dat elke regelfamilie (beslissing) tot maximaal één conclusie kan leiden. Wanneer elke beslissing tot maximaal één conclusie kan leiden wordt er gekeken of er condities genoemd worden die niet bijdragen aan het bepalen van de conclusie. Wanneer dit het geval is worden deze verwijderd of afgezonderd in een aparte regelfamilie. Tijdens de laatste stap worden de regelfamilies geanalyseerd op zogenaamde ‘interne conclusies’. Dit betekent dat een conditie in de regelfamilie afgeleid wordt van andere condities in de regelfamilie. Om dit te verhelpen worden deze condities afgezonderd in een aparte regelfamilie waarbij de afgeleide conditie een conclusie wordt.

figuur 2

position_decisionmodel.jpg

Nu we bekend zijn met TDM en haar waardepropositie is een logische vervolgvraag waar dit model voor ingezet kan worden. Figuur 2 geeft het antwoord op deze vraag volgens Von Halle and Goldberg (2009). Opnieuw voert het te ver om hier elke relatie in detail te beschrijven. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar:

integrate processes and rules part 1

integrate processes and rules part 2

Improving Process Models and the Requirements Process

Revolutionizing the Testing Process for Business Logic

Sprekers

Van de twee auteurs heeft Larry Goldberg onze uitnodiging geaccepteerd. Hij is op doorreis naar Polen, vandaar de uitzonderlijke keuze voor een BRPN bijeenkomst op een MAANDAG.

Larry Goldberg is mede-auteur van het boek en mede-eigenaar van het Decision Model patent. Hij heeft enkele decennia carrière gemaakt in de IT industrie en heeft zich de afgelopen 15 jaar gespecialiseerd in business rules projecten. De afgelopen jaren is Larry Goldberg editor van het BDM Bulletin, een elektronische publicatie van BPMInstitute.org

 • Datum: 21 mei 2012
 • Programma: 15:30 ontvangst met koffie / thee
  16:00 start presentatie
  17:30 borrel
  18:30 sluiting
 • Locatie:Wij zijn zeer blij dat IBM een zaal voor ons in Amsterdam ter beschikking heeft gesteld.
  Johan Huizingalaan 765, 1066 VH AMSTERDAM
 • Sponsor: IBM

Back To Top