skip to Main Content
Visie Op Wendbare Wetsuitvoering Met Bedrijfsregels

Visie op wendbare wetsuitvoering met bedrijfsregels

De Belastingdienst neemt wendbare wetsuitvoering en bedrijfsregels al jaren serieus. De Belastingdienst werkt met zelfgedefinieerde talen voor het opstellen van bedrijfsregels (RegelSpraak) en in de techniek met rule engines. Echter, wendbaarheid betekent meer dan het gebruik van een rule engine en een regeltaal. Wendbaarheid betekent voor de Belastingdienst dat regels traceerbaar zijn naar beleid, gemakkelijk beheerd en gevalideerd kunnen worden, testbaar en direct uitvoerbaar zijn. Alleen dan is het mogelijk om snel impactanalyses uit te voeren, de politiek proactief te adviseren over consequenties van wetswijzigingen en snel veranderingen door te voeren. Om het voortbrengingsproces te ondersteunen is tooling nodig voor zowel juristen als analisten en IT-ers. De Belastingdienst vertelt hoe in de afgelopen jaren de visie Wendbare Wetsuitvoering vorm heeft gekregen in een concrete methodiek met de bijbehorende tools.

Sprekers

Elian Baars werkt sinds het jaar 1983 bij het Ministerie van Financiën in verschillende functies. In 1995 rolde hij al in de wereld van het specificeren met regels. Vanaf 2009 vond hij zijn liefde pas echt voor Business Rules Management en alles daaromheen. Geïnspireerd door Ronald G. Ross introduceerde hij deze aanpak bij de Belastingdienst. Dit resulteerde in de oprichting van een specificatieteam en een methodische aanpak uitgevoerd in een geslaagde Proof of Concept van de Zorgverzekeringswet.

Diederik Dulfer werkt sinds het jaar 2000 bij het Ministerie van Financiën in verschillende rollen. De laatste zeven jaar specialiseerde hij zich in de wijze waarop wet- en regelgeving kan worden vertaald naar specificaties van diensten voor de uitvoering. In samenwerking met collega’s van de Belastingdienst stelde hij een aanpak wendbare wetsuitvoering op. Daarbij zoveel mogelijk gebruik makend van marktstandaarden. In de afgelopen twee jaar heeft hij een bijdrage geleverd om deze aanpak verder te concretiseren.

  • Datum: Donderdag 30 maart 2017
Back To Top